Tauler d'actualitat

Convocatòria d'una borsa de treball temporal de Tècnic Especialista en Informàtica del Consorci Provincial per a el Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València, Grup C. 

Anunci de requeriment d'esmena de la documentació.

 

Bop 21 de setembre de 2017 nº183 (Vore Anunci)

La Diputació de València convoca subvencions per a programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenrotllament (ONGD)

La Diputació de València convoca subvencions per a projectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament dirigides a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD).

Llistat de qualificacions del SERVEF per al programa EMCUJU

Anunci de la Resolució de les Reclamacions a la Baremació