Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Podran participar tots els municipis de la província de València amb una població inferior a 100.000 habitants.

El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta campanya serà d'un mes.

Podran ser beneficiaris d`aquest Pla:
a) Tots els municipis de fins a 50.000 habitants i les entitats locals menors de la província de València.
b) Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 26 d'abril fins al 25 de maig de 2018.

El programa d'anàlisi per a la prevenció i el control de la legionel·la està destinat als municipis de la província de València amb una població inferior als deu mil habitants. El programa de la Ruta de la Salut està destinat a tots els municipis de la província excepte València.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 18 de maig del 2018.

Podran acollir-se a estes ajudes els ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a deu mil habitants. N'estan excloses les mancomunitats i les entitats locals menors.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 18 de maig del 2018.

Podran sol·licitar estes activitats els ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a vint mil habitants. Estan excloses d'esta convocatòria les mancomunitats i les entitats locals menors.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 18 de maig del 2018.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les confederacions, les federacions, les associacions i les fundacions de la província de València.

El termini per a presentar sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 23 de maig del 2018.