slider-3
slider-2
slider-1

Pràctiques universitàries

Pots optar a aquestes beques si eres major de 18 anys, resideixes en algun municipi de València i estàs estudiant o has acabat almenys el 50 % dels crèdits d’algun grau.

Durant almenys tres mesos, en què percebràs 500 € mensuals, pots fer, en un ajuntament de la província, una pràctica formativa relacionada amb els teus estudis. 

És una manera interessant de portar a la pràctica la teua formació acadèmica, adquirir noves competències i fer currículum laboral professional.