La Unitatd'Organització i Recursos Tècnics del Servici d'Assessorament Municipal de la Diputació de València, funciona, en la pràctica, com una assessoria o consultoria, a disposició de totes les Entitats Locals valencianes, per a la implantació de qualsevol sistema complet, o qualsevol ferramenta específica, relacionada amb la gestió de la qualitat o la millora contínua dels servicis públics locals. El Catàleg complet dels servicis que es poden sol·licitar, així com la forma de sol·licitar-los, s'explica en el document adjunt “Información General”.

 

A manera d'exemple, també s'adjunten els documents relacionats amb un dels Servicis actualment més demandats, com és el Model de Multicertificació de Cartes de Servicis per a Ajuntaments. Que te com a objectiu aconseguir que la ciutadania reba uns servicis públics locals amb nivells de qualitat que responguen exactament a les necessitats i expectatives que la població de cada Municipi tinga en relació al seu respectiu Ajuntament. Els municipis, els Cartes de Servicis dels quals apareixen a continuació, ja han implantat i obtingut la Certificació per part d'AENOR. Hi ha molts altres en procés d'implantació. Així mateix, en el document “Carta de Serveis Diputació 2017-2019” s'establixen els compromisos que, en relació al mencionat Model, assumix la Unitat amb els Ajuntaments.

Imatge tornar enrere

Área de Cultura

Serveis de Cultura

Promoció Cultural
SARC
Centre Museístic La Beneficència
Institució Alfons el Magnànim
Museu de Prehistòria
Museu Valencià d'Etnologia
MuVIM
Normalització

Programes de Cultura

Acudim Agenda Cultural
Programa Area de Cultura
Exposicions
València és música
Les Arts Volant
Fons editorial
Escena Erasmus
Ciutats Lectores
Festivals de Cinema
Trobada Folklore

Descarregues

Intranet