Tauler d'Anuncis

 

DESTINATARIS

Podran acollir-se a aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre amb domicili social en la província de València l'objecte social de la qual incloga la realització d'activitats musicals

Calendari d'actuacions, els dies 19 i 20 de maig de 2018:

Cartells de Rebaixes 2016

Ja es poden mostrar els nous cartells de la campanya de Rebaixes que la Diputació de València fa en col·laboració amb una sèrie d'ajuntaments. 

DESTINATARIS

Podran acollir-se a aquesta campanya de subvencions els ajuntaments de la província de València que compten amb jaciments arqueològics visitables d'època ibèrica situats en el seu municipi.

DESTINATARIS

Podran acollir-se a aquestes ajudes totes aquelles associacions de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de suport, foment i difusió de la cultura, llengua i patrimoni valencià), sense ànim de lucre, dotades de personalitat jurídica i capacitat d'obrar, que tinguen el seu domicili social en la província de València.

Les bases d’assistència tècnica en matèria de promoció lingüística permeten que els ajuntaments i les mancomunitats de municipis de la província de València puguen rebre:

  • Material de promoció de l’ús del valencià, en campanyes per sectors.
  • Informació de programes informàtics d’ajuda a la traducció i correcció de textos.
  • Formació per a la capacitació lingüística.

                - Formació en llenguatge administratiu

                - Curs de promoció i correcció lingüística. Només tècnics de normalització.

  • Assessorament en terminologia i correcció lingüística.
  • Pla de normalització lingüística. Només per a municipis que no disposen d'oficina de promoció del valencià.