Programa ajudes Salut Pública

Ajudes de Salut Pública

Tenen per objecte desenrotllar campanyes de prevenció i foment de la salut, que es realitzen a Ajuntaments i Entitats Locals d'àmbit territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló i La Barraca d'Aigües Vives) de la província de València amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut pública dels seus habitants. Els programes que integren estes campanyes són:
 
• Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.
• Control de vectors (mosques i mosquits).

 

 
Publicat extracte convocatòria d'ajudes en BOP núm. 101 de 29/05/2017. Termini de presentació de sol·licituds fins el 23/06/2017.
 
Imatge tornar enrere