Autoritzacions

autorizaciones y permisos

Autoritzacions i permisos

ORDENANCES

Consulteu ací el Reglament de taxes per a la realització d'obres o instal·lacions que afecten carreteres de titularitat provincial.

 

SOL·LICITUD PERMISOS

Consulteu ací els documents de sol·licituds que afecten a carreteres de titularitat provincial.

 

ESTAT DE SOL·LICITUDS

Consulteu ací l'estat de les vostres sol·licituds.

 

Lloc de presentació d'instàncies

Registre General d'Entrada de la Diputació de València, c/ Serrans, 2 - 46003 València.

Telèfon 902 460 202

Imatge tornar enrere