Condicionament i ampliació de plataforma a la CV-656 de Fontanars dels Alforins a la N-330

Han finalitzat recentement les obres de condicionament i ampliació de la plataforma a la carretera CV-656, per part del Servici de Construcció i control de la qualitat. Aquest tram està delimitat entre els PK 0+000 i 4+075. La carretera connecta les províncies de València i d'Alacant. Els 4 km primers discorren dins de la província de València, i la resta per la província d'Alacant, on finalitza a la Autovía A31.

 

El tram que transcorre per la província de València presentava les següents característiques:

  • La vía constava d'una sola calçada, amb un ample mig d'uns 5 metres, i dos carrils de circulació, un per cada sentit, sense vorals, i tot això en conjunt feia que la plataforma resultara insuficient.
  • Malgrat que la carretera no presentava un traçat especialment sinuós, existien algunes corbes significatives al llarg del recorregut. A més, hi ha diversos accesos a camins agrícoles.
  • Ferm insuficient per al trànsit de vehicles pesats que soporta la carretera, i en mal estat de conservació.
  • Problemes de drenatge greus com a conseqüència de què l'àmbit d'actuació es troba en una zona sensiblement plana, antropitzada per la transformació agrícola, i amb una xarxa de drenatge difusa, sense cauces principals. Aquestes condicions provoquen a la carretera problemes de drenatge i amb els diferents episodis de plutges que es produeixen a la zona, fan que s'inunde i siga precís tallar-la per a dur a terme les tasques de neteja del material acumulat.

L'obra ha consistit a una ampliació de la secció actual fins a una secció 6/8 amb carrils de 3 m, vorals d'1 m i berma de 0,5 m. A més, s'ha millorat el traçat en planta i en alçat, amb la millora del radi de totes les corbes. Degut als problemes de drenatge que hi havia actualemnt a la carretera, la rasante d'aquesta s'ha elevat uns 50 cm respecte de la cota anterior, raó per la qual ha calgut tallat la via durant l'execució de les obres.

 

Al mateix temps, s'ha millorat i augmentat la capacitat de drenatge de la via, tant transversal com longitudinalment, però mantenint la ubicació dels punts de desguàs actuals i incloent-ne de nous.

 

Les obres de drenatge transversal consisteixen a recollir l'aigua a la vora esquerra de la carretera mitjançant canals de recollida i passar-la a l'altra part de la plataforma a través d'una bateria de tubs en paral·lel que desemboca en un canal d'eixida que actúa de tranquilitzador i que funciona com un aocador lateral.

 

S'ha millorat de forma substancial el drenatge longitudinal per a recollir l'aigua caiguda sobre la calçada i el cabal que prové dels màrgens, mitjançant cunetes de grans dimensions.

 

S'ha ajustat la senyalització vertical i horitzontal de la via a la nova geometria, s'ha procedit a la disposició de barrera de contenció de vehicles per a la protecció dels desnivells generats per terraplens en zonas puntuals i en els elements del drenatge transversal canals-abocadors.

 

S'ha realitzat el desviament dels serveis aeris de tendut de MT i BT que afectaven el seu creuament amb la carretera i la reposició d'accesos afectats per l'actuació, mitjançant pasos salva-cuneta.

 

S'ha realitzat el condicionament dels trams de carretera antiga amb l'aport de terra vegetal i plantant diferents espècies de plantes i arbusts per afavorir la regeneració i integració de l'actuación a la zona.

 

La inversió realitzada és de 1.906.271,51 € i les obres han tingut una duració de  7 mesos.

 

Amb aquesta intervenció, l'Àrea d'Infraestructures de la Diputació de València s'ha plantejat com a objectiu fonamental aumentar la seguretat viària dels diferents modes de transport i realitzar actuacions que redunden directament en benefici de la ciutadania.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere