Finalitzada l'actuació de Condicionament de la travesia del Polígon Industrial Carretera d'Albalat (ALZIRA). Fase I

CV-505

20/3/2019

Ha finalitzat l'actuació de Condicionament de la travesia del Polígon Industrial Carretera d'Albalat (Alzira). Fase I duta a terme pel Servici de Construcció i Control de Qualitat, de l'Área de Carreteres i Infraestructures, les obres de la qual han consistit a la reordenació de la travesía de la carretera CV-505 al seu pas pel Polígon Industrial Carretera d'Albalat, a Alzira, en el tram comprés entre la rotonda situada al PK 0+300 de la mateixa CV-505 i la rotonda del creuament amb l'Av. dels Drets Humans.

S'ha ampliat la calçada dotant-la de carrils de 3,50 m d'amplària, una mitjana pintada d'1,00 m i vorals laterals d'1,00 m. S'han construït noves voreres amb una amplària que oscil·la entre 3,50 m i 6,50 m, i s'hi ha disposat arbratge, enllumenat i mobiliari urbà. S'han completat els itineraris segurs per a vianants mitjançant el condicionament dels passos de vianants existents i la implantació de dos nous a la calçada de la carretera.

Atenent a un dels objectius de la Diputació de València pel que fa a l'ús de la bicicleta com a centre de l'estratègia de mobilitat sostenible i la vertebració del territori, s'ha disposat un carril bici bidireccional de 2,50 m d'amplària, en la vora esquerra de la travesia.

Com a millora de la seguretat viària, a més de l'ampliació de la plataforma de la carretera, s'hi han prohibit els girs a l'esquerra, tant des de la mateixa carretera com des de les interseccions amb els carrers adjacents a aquesta, sent obligatori l'ús de les rotondes properes per realitzar els canvis de sentit. A més, s'han adaptat les interseccions en tipus “T” existents, a la nova configuració, i s'ha construït una nova intersecció per a obrir un vial nou, previst al planejament però que encara no està construït.

Com a conseqüència de la reordenació de la secciño transversal, s'ha renovat i millorat les xarxes de serveis existents, entre les quuals hi ha la d'abastiment d'aigua potable, sanejament, enllumenat i línies telefòniques. En esta última, s'han sustituido les línies aèries per altres de subterrànies. A més, s'ha instal·lat una nova xarxa de rec per al manteniment de les zones enjardinades i els escocells distribuïts a tot el llarg de la traça de l'actuació.

Amb la realització d'aquesta obra s'ha aconseguit condicionar aquest tram urbà de la carretera CV-505, i compatibilitzar els usos de trànsit rodat, de vianants i ciclistes, permetent, alhora, l'accés segur de tots els tipus de mobilitat urbana a aquesta zona d'ús industrial, comercial i d'oci.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere