La Diputació de València se situa entre les administracions punteres d'Espanya en gestió de carreteres

Accesos a Beniarjó, importante mejora de la seguridad vial de la zona

Demà, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, es reunixen experts de l'Administració Pública en transports, medi ambient, enginyeria civil i telecomunicacions de tot Espanya.

Els principals experts de l'Administració Pública espanyola en infraestructures i solucions geoespaciales tenen una cita demà en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en una trobada organitzat per Autodesk SA.

Una cita obligada sota el títol de «Diseño y gestión de carreteras en el ámbito local» a què acudirà l'Àrea de Carreteres de la Diputació de València en qualitat d'institució puntera en la utilització d'eines d'Autodesk.

L'objectiu últim és prestar als ciutadans un servici públic de qualitat en l'ús dels 2000 km de carreteres de la nostra titularitat: Carreteres per als ciutadans.

Quant al disseny, sorgix la necessitat de trobar eines compatibles amb els programes actuals i que responguen a les necessitats dels projectes de les nostres carreteres.

Quant a la gestió, es presenta el nou Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) . Este SIG permet, entre altres funcions, optimitzar la presa de decisions a l'accedir a dades especials de manera eficaç i amb la rapidesa requerida. Té, a més, gran utilitat per a facilitar la gestió dels recursos i del territori. El  sistema permet accedir a informació referent a la densitat de trànsit, l'estat de les carreteres o els trams amb limitacions per obres, catàstrofes naturals o festejos locals tant a tècnics especialistes com als ciutadans.

 

Informació en línia permanent

Este sistema, que augmenta i per tant millora la productivitat quant a gestió de carreteres es referix, permet alhora l'accés a informació geogràfica de topògrafs, cartògrafs i enginyers civils millorant així els rendiments en la gestió.

Amb tot, l'aplicació d'estes bases de dades d'accés públic a través del domini www.dival.es permet als ciutadans l'accés en línia fàcil i ràpid de tota la informació concernent a l'estat de la Xarxa de Carreteres de la Diputació de València, 24 hores els 365 dies de l'any www.sigcarreteras.dival.es.

Imatge tornar enrere