La Generalitat aprova com a document reconegut la Guia de paviments asfàltics per a vies de baixa intensitat de trànsit

Portada de la Guia de pavimentos asfálticos

 

07/01/2020

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la Resolució de 18 de desembre de 2019, del vicepresident segon i conseller de Vivienda i Arquitectura Bioclimàtica, que aprova el document reconegut per a la qualitat: Guía de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico.

La Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, ha tramitat el reconeixement d'aquest document d'acord amb el Decret 132/2006, de 29 de setembre, del Consell.

Seguint el procediment previst per a la seua aprovació, les entitats o associacions interessades han pogut aportar les seues opinions sobre aquesta Guía, amb la finalitat de poder consensuar el seu contingut. D'aquesta manera es disposa d'un document de referència en el sector que servirà per a optimitzar el disseny correcte de les solucions constructives amb les mescles bituminoses emprades.

El document en forma de manual ha sigut elaborat per a què els professionals, projectistes i personal tècnic municipal, puguen reconèixer les millors opcions constructivs per a aquest tipus de pavimentació, tenint en compte criteris de seguretat i comoditat per a les usuàries, produir el menor impacte sobre el medi ambient, i a més considerar altres criteris econòmics o d'acabat superficial.

Amb aquest tipus de documents per a productes i sistemes constructius, la Conselleria dona suport a la investigació aplicada i al desenvolupament d'estudis prenormatius dirigits al foment de la qualitat i la sostenibilitat en el procés constructiu per a la rehabilitació i regeneració urbana.

Igual que altres documents que promou aquesta Administració, el seu ús permetrà que s'adopten les solucions constructives més adients per a cada via sobre la qual s'ha de fer la intervenció. En l'actualitat s'estan preparant unes fitxes o cartilles per a la posada en obra de les solucions constructives que proposa la Guía. Com a conseqüència es milloraran les infraestructures viàries de què en fa ús la ciutadania.

La Guía està disponible en format pdf a través del web de l'IVE.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere