Obres en la CV-600 a Simat de la Valldigna i la CV-680 a Vilallonga per a calmar el trànsit i reordenar els accessos

CV-600 Simat de la Valldigna - CV-680 Villalonga

Han finalitzat, recentement, les obres de construcció de dos glorietes, a Simat de la Valldigna i Vilallonga, per part del Servici de Construcció i Control de la Qualitat, dins de les actuacions de millora en la Demarcació d'Alcúdia.

La construcció d'estes glorietes forma part de l'acondicionament de les carreteres CV-600 i CV-680 per a calmar el trànsit que passa per les citades poblacions.

L'ordenació de la circulació i dels itineraris peatonals, així como l'establiment de zones d'estacionament i les mesures d'accesibilitat i mobilitat, formen part de la inversió realitzada, d'aproximadament uns 231.509,74 €, i les obres han durat uns 3 mesos.

Les actuacions fonamentals portades a terme han sigut:

  • Reordenació dels nusos d'accés a ambdues poblacions, mitjançant la construcció de miniglorietes que consisteixen en un anell circular central, amb diàmetres de 4 i 6 metres respectivament, dimensionat de forma que permeta realitzar totes les maniobres de forma fluïda i segura, i les corresponents illetes deflectores.
  • L'execució de les deflectores i les mitjanes de pas corresponents, que permeten l'apaivagament del trànsit i el creuament de vianants en condicions de seguretat.
  • La ubicació de passos de vianants i ordenació de les travessies amb senyalització vertical de reglamentació, ordenación i informació y guiatge de caràcter urbà, cumplimentat mitjançant marques vials per a l'ordenació d'usos; estacionamient, parades, cebrejats, passos de vianants etc…
  • Reordenació d'itineraris de servicis públics, per a garantir la seguretat, fluidesa i predictibilitat del trànsit en la zona urbana, restitució de serveis afectats i ubicació d'escocells.
  • Reordenació de voreres, guiatge d'invidents i accesibilitat en la pavimentació de la zona afectada.

Mitjançant aquestes obres, l'Àrea de Carreteres i Infraestructures de la Diputació de València s'ha marcat com a objectiu fonamental augmentar la seguretat viària dels diferentes modes de transpot i realitzar actuacions que redunden directament en benefici de la població.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere