Presentació de la presa de dades Lidar i l'anàlisi posterior per a ser aplicades a la gestió de la xarxa viària

En l'Àrea d’Infraestructures, tingué lloc la presentació d'un projecte pilot referit a la utilització i integració de tecnologies diverses per a la seua aplicació dins l'àmbit de la gestió de la xarxa viària de titularidat provincial.

En la recerca continuada de la millora de la gestió, s'ha dut a terme aquest projecte pilot sobre aproximadament 100 km. de carreteres de la demarcació de Serra - Bétera, amb la col·laboració de Becsa, empresa adjudicatària del contracte de conservació de carreteres de la demarcació, i el suport del professor de la Universidad Politécnica de Valencia, José Manuel Campoy, encarregat de la presentació.

Els treballs han consistit en la presa i anàlisi d'imatges i dades Lidar, a partir de les quals s'han abordat diversos treballs d'enginyeria.

El procés de treball ha sigut el següent:

•      Presa i tractament de les dades Lidar

•      Modelització digital del terreny

•      Caracterització geomètrica del traçat

•      Anàlisi de la consistència del traçat

•      Explotació de les dades

•      Inventaris de carreteres

En la xarrada de presentació, es va mostrar la realització de l'esmentat procés i, especialment, l'obtenció de determinada informació a partir de l'anàlisi de les dades preses, que resulta de gran utilitat en diversos àmbits de la gestió de la xarxa de carreteres:

·         Caracterització geomètrica de la carretera: traçat en planta, traçat en alçat i secció transversal. Aquest inventari geomètric ha estat incorporad a GVSigRoads per a la seua explotació.

·         Anàlisi de la consistència del traçat caracteritzat. S'ha analitzat el traçat i se n'han identificat els elements més inconsistents. Aquesta anàlisi corelacionada amb les dades d'accidentalitat de què disposa el Servici de Seguretat Viària ens pot permetre localitzar elements o trams amb més alta accidentalidad potencial o real. Després de la identificació dels trams perillosos i a partir de la informació geomètrica disponible, és possible plantejar diverses mesures de millora de la seguretat de les carreteres (senyalització, balisament, traçat, etc.)

·         Inventari de senyalització vertical.

·         Inventari de sistemes de contenció.

Amb tot açò es fa patent l'ampli ventall de possibilitats que ofereixen aquestes ferramentes, entre altres la seua utilitat per a la millora de la seguretat viària i la reducció de l'accidentalitat.

Tant el traçat, l'anàlisi de la consistència d'aquest i els inventaris són visibles en el Geoportal integrat en l'aplicació de gestió de carreteres GVSig Roads.


 

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere