FPA. Calendari Admisió i Matrícula

FPA. Calendari Admisió i Matrícula

La Secretaria del centre, per a una millor gestió en el procés de matrícula, admet preinscripcions sense dret a reserva de plaça, dels futurs alumnes interessats a cursar un dels nostres PFCB en el pròxim curs 2017/2018

CALENDARI ADMISSIÓ I MATRÍCULA PFCB _ CURS 2017/2018

 

Els interessats formularan la seua sol·licitud segons el procediment establit a este efecte per la dita Conselleria, fent entrega d'una còpia de la dita sol·licitud en el centre educatiu o entitat triada en primera opció."

 

 

PROCÉS ÚNIC

Presentació de SOL·LICITUDSi documentació en el centre de primera opció

Del  11 al  18 de juliol de 2017

Comprobació de duplicitats

19 de juliol

Publicació llistes provisionals

20 de juliol

RECLAMACIONSa les llistes d'admissió, davant de la direcció del centre

Del 20 al 24 de juliol

Publicació llistes DEFINITIVES d'admissió

25  de juliol

Presentació al·legacions

25 y 26 de juliol

PROCÉS DE MATRÍCULA dels alumnes ADMESOS en les LLISTES DEFINITIVES

(Si no es matricula en el termini indicat, es considerarà que RENÚNCIA a la plaça escolar)

Del 26 al 31 de juliol

PROCÉS DE MATRÍCULA per a cobrir els places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió

 4 y 5 de septembre

 

 

QUÈ FER PER A MATRICULAR-SE (UNA VEGADA ADMÉS) ?

 

Els terminis de matrícula s'adequaran als establits cada curs per la pròpia Conselleria. No obstant això, sempre que existisquen places disponibles, la matrícula de l'alumnat en un grup d'estos programes, en qualsevol de les seues modalitats i siga quin siga el tipus de centre o entitat promotora, romandrà oberta durant el primer trimestre del curs. Per Resolució, s'indicarà, en cada cas, la documentació complementària necessària per a la incorporació o matrícula en estos Programes.

 

Per Resolució, s’indicarà, en cada cas, la documentació complementària necessària per a la incorporació o matrícula en aquests programes.

 

-    DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA (orientativa)

 

o  3 fotografies de grandària de carnet.

o  Fotocòpia del DNI

o  Diversos annexos, a omplir pel centre educatiu de procedència i per l’interessat mateix.

o  Certificat de discapacitat, quan escaiga.

 

UBICACIÓ I FORMA D’ARRIBAR Al CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ADAPTADA NTRA. SRA. DE LA MISERICÒRDIA

El Centre està situat dins del Complex Educatiu de la Misericòrdia, al barri de la Llum, entre l’Hospital General i el Centre Comercial Gran Túria.

  • Línies EMT: 3, 20, 71, 31, 81 (fins a l’Hospital General).
  • Línia EMT 70 (davant del Complex Educatiu).
  • Línies de metro: 3 i 5 (direcció Aeroport, parada Nou d’Octubre)

 

MÉS INFORMACIÓ

Al mateix Centre: C/ Casa de la Misericòrdia, 34. 46014 València
                                     Tel.: 963 502 722. Fax: 963 704 579
                                           Correu-e: fp.adaptada@dival.es

Imatge tornar enrere