Impremta Provincial de Valencia

Imprenta Provincial de Valencia

La Imprenta Provincial assumix el compromís de millorar la qualitat dels servicis que presta als usuaris. La present Carta de Servicis descriu els conceptes i tota la informació necessària per a la bona gestió de les comandes.

 

•QUI SOM?

La Imprenta Provincial és el Servici de la Diputació Provincial de València destinat a satisfer les necessitats dels diferents departaments i organismes que en depenen en matèria d'impressió, publicacions i reproducció de documents.

 

• DRETS DELS USUARIS EN RELACIÓ AMB ELS NOSTRES SERVICIS:

- Col·laboració activa de la Impremta amb els diferents departaments, que posarà a la seua disposició la informació i els mitjans necessaris per al bon desenvolupament dels servicis.

- Viabilitat i termini d'entrega.

- Conéixer les persones encarregades de la  responsabilitat de les quals depenen els treballs.

- Orientació i informació sobre els requisits dels treballs a fer.

- Conéixer en qualsevol moment l'estat de tramitació del servici sol·licitat.

- Cost del servici sol·licitat.

 

• ELS NOSTRES COMPROMISOS SÓN ESTOS:

1. Contestar en un dia les sol·licituds de treball no viables de realizació.

2. Realitzar els treballs sol·licitats en els terminis següents:

- Treballs de papereria institucional: cinc dies (si el treball no requerix mà d'obra externa).

- Treballs de reproducció simple de documents: tres dies (si el treball no requerix d'enquadernació especial).

- Treballs de distribució de material ja imprés: quatre dies.

- Treballs que requerixen de disseny i/o maquetació o tractament d'imatges: seran prèviament concertats entre el servici sol·licitant i les necessitats de la Impremta.

3. Contestar a les queixes i/o suggeriments en un termini màxim de cinc dies.

 

• SERVICIS QUE S'OFERIXEN:

- Impresos de caràcter oficial

Cartes i oficis, etiquetes adhesives, Carpetes, material de protocol: targetes de visita, targetons, saludes, sobre impresos, correu intern i una àmplia gamma d'impresos oficials.

- Servici de reprografia

- Cartelleria

Cartells  de gran format, díptics, tríptics, plegats especials, manuals.

- Servici editorial

Impressió de llibres i revistes, enquadernació rústica, contracolada i tapa dura.

- Impressions especials

Impressió de dades variables i codis de barres.

- Destrucció de paper

- Ensobrat de documents

 

• ORDE D'IMPREMTA:

La forma d'encarregar qualsevol treball és sol·licitud del diputat delegat o del cap de Servici d'un orde d'impremta, al Servici de Contractació i Subministraments.

— A fi d'agilitzar el procés s'aconsella remetre full de comanda amb el número d'orde d'impremta i prova al fax: 96 132 33 00.
 

Persones Consulteu ací la relació del personal de la Impremta.
Organigrama Consulteu ací l'organigrama de la Impremta.
Responsable Punxeu ací per a vore les dades del responsable del servici.

 

IMPREMTA PROVINCIAL DE VALÈNCIA
C/ Ciutat de Llíria, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
Telèfon: 961 323 361 - Fax: 961 323 300
46988 PATERNA (València)

Correu-e Impremta: imprenta@dival.es

Imatge tornar enrere