Parc Mòbil

Funcions:

 • Gestionar les necessitats de transport de la corporació:
  • Presidència
  • Diputats
  • Unitats de gestió
 • Coordinar la vigilància, la seguretat, el control, els espais i les qüestions logístiques en general en relació amb l'edifici on se situen les dependències del servici de Parc Mòbil i la resta d'unitats ubicades.
 • Dirigir i controlar el funcionament del taller mecànic, administració i vigilància i seguretat.
 • El taller del Parc Mòbil realitza les reparacions i tasques de manteniment i ITV de tots els vehicles de la corporació:
  • Vehicles de representació i servicis generals del Parc Mòbil
  • Camions, furgonetes, vehicles tot terreny, maquinaria, retroexcavadores, segadores, llevaneus, carregadors i repartidors de sal, piconadores, etc. i material com ara moto-serres, podadores, desbrossadores, etc. de l'Àrea de Carreteres.
  • Camions, furgons, furgonetes i maquinària de la secció de neteja de platges de l'Àrea de Medi Ambient.
  • Turismes, furgons, ambulàncies, maquinària de jardineria, tractors, etc. de diverses unitats.
 • Gestió centralitzada dels combustibles, servicis d'autopista, servicis de taxi i servicis de pàrquing extern utilitzats per les diferents unitats de la corporació.
 • Realitzar estudis, informes tècnics i propostes sobre actuacions i desenvolupament del Parc Mòbil. 

 

Persones Consulteu ací la relació del personal del Parc Mòbil.
Organigrama Consulteu ací  l'organigrama del Parc Mòbil.
Responsable Punxeu ací per a vore les dades del responsable del servici.
Diputat delegat Sr. José Ruiz Cervera. Vegeu-ne més

 

Instrucció d'utilització de vehicles oficials -> Descarregueu-la

Formulari de sol·licitud de vehicles oficials -> Descarregueu-lo  

Instrucció del servei de bicicletes corporatives (BiciDipu) -> Descarregueu-la

Imatge tornar enrere