Comissió de Negociació dels Procediments Negociats

Des del 28 de gener del 2013, la Diputació de València té articulada la implantació de la negociació en els procediments negociats, que integra amb caràcter nominatiu i permanent la Comissió de Negociació dels Procediments Negociats amb els següents membres titulars i suplents:

 

Secretari:          Sr. Francisco Serrano Vidal, cap de la Unitat de Contractació i Subministraments

 

Suplents:          Sra. María Ángeles Mut Sanchis, cap del Servei de Contractació i Subministraments

 Sra. Anna Gran Rodríguez, cap de la Secció de Contractació i Subministraments

 

Vocals:              En funció del procediment, el titular tècnic corresponent

Imatge tornar enrere