Des del 28 de gener del 2013, la Diputació de València té articulada la implantació de la negociació en els procediments negociats, que integra amb caràcter nominatiu i permanent la Comissió de Negociació dels Procediments Negociats amb els següents membres titulars i suplents:

 

Secretari:          Sr. Francisco Serrano Vidal, cap de la Unitat de Contractació i Subministraments

 

Suplents:          Sra. María Ángeles Mut Sanchis, cap del Servei de Contractació i Subministraments

 Sra. Anna Gran Rodríguez, cap de la Secció de Contractació i Subministraments

 

Vocals:              En funció del procediment, el titular tècnic corresponent

Imatge tornar enrere