Comissió de Negociació dels Procediments Negociats

Des de 28 de gener de 2013, la Diputació de València, té articulada la implantació de la negociació en els procediments negociats, integrant amb caràcter nominatiu i permanent la Comissió de Negociació dels Procediments Negociats, amb els següents membres titulars i suplents:

 

Secretari:            D. Francisco Serrano Vidal, Cap d'Unitat de Contractació i Subministraments

 

Suplents:            Dª. Mª Ángeles Mut Sanchis, Cap de Servei de Contractació i Subministraments

Dª. Ana Gran Rodríguez, Cap de Secció de Contractació i Subministraments

 

Vocals:                 En funció del Procediment, el corresponent titular tècnic

Imatge tornar enrere