Des de 28 de gener de 2013, la Diputació de València, té articulada la implantació de la negociació en els procediments negociats, integrant amb caràcter nominatiu i permanent la Comissió de Negociació dels Procediments Negociats, amb els següents membres titulars i suplents:

 

Secretari:            D. Francisco Serrano Vidal, Cap d'Unitat de Contractació i Subministraments

 

Suplents:            Dª. Mª Ángeles Mut Sanchis, Cap de Servei de Contractació i Subministraments

Dª. Ana Gran Rodríguez, Cap de Secció de Contractació i Subministraments

 

Vocals:                 En funció del Procediment, el corresponent titular tècnic

Imatge tornar enrere