Cultura

Des d'ací accedirá a informació referent a subvencions, bases, calendaris, cursos, concursos, certàmens...

Imagen
INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA 2016
 
 
 
Calendari previst:
 
Aprovades les bases de la campanya per la Junta de Govern: 16 de febrer del 2016
Enviament de contrasenyes per a sol·licituts a través d'internet: 23 de febrer del 2016
Publicació en el BOP de les bases de la campanya: BOP nº. 35, de 22 de febrero de 2016
Decret de convocatòria: Decret de la presidència nº 989, de 24 de febrer de 2016.
Publicació en el BOP del extracte de la convocatòria: BOP nº 53, de 17 de març de 2016.
 
 
El termini per la justificació és el dia 30 de setembre, d'acord a les bases de la campanya per a totes les subvencions
 
 

PROGRAMA DE MÀ PER A DESCARREGAR 2016

 Termini de sol·licitud Finalitzat: Fins el 5 d'abril del 2016 inclòs.

Calendari per a totes les modalitats:

- Arreplegar cartells: A partir de l'1 d'abril fins al 30 de setembre de 2016

- Celebració del concert: De l'1 de gener al 29 de setembre del 2016

- Justificació de les escoles d'educands: Fins al 20 de juliol del 2016

- Justificació del concert en les diferents modalitats: Fins al 30 de setembre del 2016

Retrobem 2015

Resolució subvencions instruments musicals 2016

 

 

Ajudes per mitjà d’abonament de factura: BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS MUSICALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, PER A L’ADQUISICIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS

Model de sol·licitud: polse ací

Termini de presentació: Finalitza el 10 de juny de 2016 inclòs.

certamen provincial de bandes de musica 2016

41 Certamen Provincial de Bandes de Música 2017

Bases del Certamen

Convocatòria del Certamen de 2017

 

Dates: 13 i 14 de maig de 2017

Obres obligades:

Secció Especial: El miracle de la vida, de  Bernardo Adam Ferrero

Secció Primera: Xàtiva 1707 la ciutat abatuda, de  David Penades Fasanar

Imagen

 

- Llistat de grups que han sol.licitat la participació

 

La Diputació de València, amb la col·laboració de les Federacion de Folklore, està treballant en una sèrie de trobades en diferents llocs de la província de València.

 

Termini per a la presentación: Fins a l'1 d'agost de 2016 inclòs.

 

BASES DE LA TROBADA DE FOLKLORE DE VALÈNCIA I PROVÍNCIA 2016

 

Primera: Objecte

 

ALFONS ROIG

 

Termini de presentació d'instàncies fins al 29 de juliol de 2016 inclòs.

 

 Consulteu ací el text íntegre de la convocatòria