Subvencions per al finançament els programes juvenils en 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions juvenils de la província de València i els consells locals de Joventut que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

L'objecte es el finançament dels programes, executats en l`exercici 2018, referits a:
1. Projectes integrals de joventut, d`acord a l`establit en el Pla Valencià
de la Joventut.
2. Promoció d`ocupació dels joves.
3. Inserció social del jove.
4. Programes que fomenten la igualtat de gènere i d`oportunitats, així com la lluita contra la violència de gènere
5. Activitats d`animació juvenil (culturals i de temps lliure).
6. Programes d`animació i assessorament que faciliten la inserció social i professional dels joves.
7. Edició de revistes de joventut.
8. Elaboració i/o edició d`estudis relacionats amb l`àmbit juvenil

Més informació ací

BOP dilluns, 16 d'abril de 2018 (veure anunci)

Imatge tornar enrere