Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Aprovació de preus públics per a la seua exhibició en el Teatre Principal de València.

Termini de sol·licitud pendent de la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Provincià.

Accés a la publicació en la Bases de Dades Nacionals de Subvenciones ací

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 12 de juliol de 2019.

El periode de cobrament dels tributs dels ajuntaments i altres entitats que han delegat en la Diputació la recaptació serà entre els dies 1 de juny i 1 d'agost de 2019. 

 

Si eres major de 18 anys, estàs estudiant algun grau o un cicle superior de formació professional, i resideixes en algun municipi de la província de València, pots resultar beneficiari d'una beca de 500 € al mes durant els mesos de juliol i agost, realitzant pràctiques en una entitat local.

Termini de sol.licitud des del 5 fins al 14 de juny de 2019.