Formación

Tauler d'anuncis

 

Donat l'impacte normatiu de l'avantprojecte de Llei de Contractes del Sector Públic, el pròxim dimecres 3 de juny, a partir de les 9:30, serà transmesa en streaming per la Diputació de Castelló la jornada "La nova Directiva de Contractació Pública", la qual està dirigida a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, i personal tècnic en la matèria. 

El dia 7 de maig comença el curso “El règim electoral” gratuït en línia per a tots aquells que desitgen realitzar-ho dins de la plataforma MOOC de l'INAP, Forma2.

L’Institut Nacional d’Administració Pública, en col·laboració amb el Servici de Formació de la Diputació Provincial de València, ha convocat el curs “LA PRESTACIÓ PER LES DIPUTACIONS DELS SERVICIS D´ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA ALS MUNICIPIS AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS”.

Novetats