Formación

Tauler d'anuncis

El dia 7 de maig comença el curso “El règim electoral” gratuït en línia per a tots aquells que desitgen realitzar-ho dins de la plataforma MOOC de l'INAP, Forma2.

L’Institut Nacional d’Administració Pública, en col·laboració amb el Servici de Formació de la Diputació Provincial de València, ha convocat el curs “LA PRESTACIÓ PER LES DIPUTACIONS DELS SERVICIS D´ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA ALS MUNICIPIS AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS”.

Un any més, el Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (Grup d’investigació en desenvolupament territorial ―GRIDET―) organitza les Jornades de Desenvolupament Local, en què col·labora el Servici de Formació de la Diputació de València.

Novetats