Formación

Tauler d'anuncis

El dia 15 de setembre de 2016 se celebrarà en la ciutat de València la "Jornada d'estudi sobre les Lleis 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic", organitzada per la Diputació de València i per la Fundació Democràcia i Govern Local.

S'obri el termini d'inscripció per als cursos del Pla Agrupat de Formació Contínua de 2016 dirigits al personal de les entitats locals de la província de València, promogut per la Diputació de València

Obert el termini d'adhesió de les entitats locals de la província de València al Pla Agrupat de Formació Contínua 2016.

Novetats