Ajudes per a Inversions Financerament Sostenibles (IFS) 2018

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València. Queden excloses les mancomunitats de municipis.

 

Les sol·licituds hauran de referir-se a obres no adjudicades abans de l'1/01/2018.
Les sol·licituds s'hauran d'efectuar i tramitar exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

BOP dilluns 02 de juliol de 2018 (veure anunci)

Imatge tornar enrere