S'amplia el termini fins al 15 de desembre de 2018.

BOP dimecres 14 de novembre de 2018 (veure anunci)

Per a les subvencions següents: 

-Subvencions destinades a associacions juvenils de la província de València l'any 2018 (publicat extracte en el BOP núm.72 de 16 d'abril de 2018, BDNS identif. 393381).
-Subvencions destinades a clubs d'elit de la província de València l'any 2018, (publicat extracte en el BOP núm. 72, de 16 d'abril de 2018, BDNS identif.: 393383).
-Subvencions destinades a clubs, entitats esportives i federacions de la província de València per a la realització d'esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals l'any 2018, (publicat extracte en el BOP núm. 72, de 16 d'abril de 2018, BDNS identif.: 393382).
-Subvencions a l'entitats locals menors i els ajuntaments de fins a 30.000 habitants destinades a implantar mesures per al compliment del principi d'igualtat entre dones i hòmens l'any 2018, (publicat en el BOP núm. 72, de 16 d'abril de 2018, BDNS identif.: 393380)
-Subvencions a entitats sense ànim de lucre, destinades a desenrotllar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o en contra la violència de gènere a la província de València l'any 2018, (publicat en el BOP núm. 103, de 30 de maig de 2018, BDNS identif.: 400262)

 

BOP dilluns 22 d'octubre de 2018 (veure anunci)

Imatge tornar enrere