Convenis de Col·laboració amb els Col·legis Professionals per a l'any 2017

Els Convenis de Col·laboració amb els Col·legis Professionals, a través dels quals es presta assistència tècnica a les Entitats Locals de la Província, per a l'any 2017 són els següents:

Arquitecte

Aparellador/Arquitecte Tècnic

Enginyer De Camins, Canals i Ports

Enginyer Tècnic D'Obres Publiques

Enginyer Industrial

Enginyer Tècnic Industrial i Enginyer de Grau

Enginyer Agrònom

Enginyer Tècnic Agrícola

Enginyer Forestal

Enginyer Tècnic Forestal

Enginyer Geomàtica i Enginyer Tècnic en Topografia

Graduats Socials

Enginyer Telecomunicacions

Ambientólogos

Arqueòlegs

Biòlegs

Cada Entitat Local podrà sol·licitar la inclusió com a màxim en tres convenis del seu interés.

El termini perquè les entitats Locals presenten els sol·licituds,

finalitzarà el dia 31 gener de 2017.

Documentació: 

Imatge tornar enrere