Convocatòria d'ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) 2018-2019

Pla provincial anual de cooperació a les obres i serveis de competència municipal.

El termini de presentació de sol·licituds: pendent de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Podran ser beneficiaris d'aquest pla:
A) Tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València.
B) Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes.

Les sol·licituds s'han d'efectuar i tramitar exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «Carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

 

BOP dijous 22 de febrer de 2018 (veure anunci)

Correcció d'errors en la convocatoria del Plan SOM+ en BOP divendres 09 de març de 2018 (veure anunci)

Imatge tornar enrere