Estes ajudes estan dirigides a les entitats sense ànim de lucre (fundacions, federacions o agrupacions), l'ACTIVITAT PRINCIPAL DE LES QUALS consistisca en desenvolupar activitats a favor de la igualtat entre dones i hòmens.

BOP de 4 de gener del 2019 (accés a la resolució)

Termini de presentació: Des del 31 de maig fins al 25 de juny del 2018

Accés a la documentació ací 

Tramitació a través de la Seu Electrònica/Catàleg de tràmits/Igualtat

BOP de 30 de maig del 2018 (veure anunci)

Imatge tornar enrere