Subvencions a les entitats sense ánim de lucre que fomenten la igualtat entre dones i homes en contra de la violencia de genere 2018

Este ajudes estàn dirigides a les entitats sense ànim de lucre (fundacions, federacions o agrupacions de les mateixes), l'ACTIVITAT PRINCIPAL DE LES QUALS consistisca a desenvolupar activitats a favor de la igualtat entre dones i homes.

Termini de presentació des del 31 de maig fins al 25 de juny de 2018.

Accés documentació ací 

Tramitació a través de la Seu Electrònica/Catàleg de tràmits/Igualdad

BOP 30 de maig de 2018 (veure anunci)

Imatge tornar enrere