Subvencions a ONGD per a la realització de projectes de cooperació internacional al desenvolupament 2018

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.

Presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta Cooperació Internacional.

Documentació a annexar a la sol·licitud electrònica:

 
o   ANNEX I - SOL·LICITUD C. ONGD 2018 - PROJECTES COOPERACIÓ
 
o   ANNEX II - IDENTIFICACIÓ C. ONGD 2018 - P. COOPERACIÓ
 
o   ANNEX III - PRESSUPOST - C. ONGD 2018 - PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENROTLLAMENT
 
o   DECLARACIÓ RESPONSABLE C. ONGD 2018
 
o   MODEL D'ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES - C. ONGD 2018
 
o   ALTRES DOCUMENTS: PROJECTE TÈCNIC PRESENTAT PER L'ONGD 2018.
 
o   ALTRES DOCUMENTS
 
 A presentar en els projectes que resulten aprovats:
 
Documentació a annexar i/o utilitzar en la justificació electrònica:
  • ANNEX VII - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ - C. ONGD 2018
  • ANNEX V - INFORME DE SEGUIMENT  C. ONGD 2018 -  PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENROTLLAMENT
  • ANNEX VI - INFORME FINAL- C. ONGD 2018 -  PROJECTES COOPERACIÓ AL DESENROTLLAMENT
  • MODEL DE SEGELL - C. ONGD 2018
  • ANEXO IV - INSTRUCCIONES CONTROL Y JUSTIFICACIÓN - C. ONGD 2018 - P. COOPERACIÓN
Termini de presentació de sol·licituds: fins al dia 27 de Juliol de 2018.
Imatge tornar enrere