SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I/O EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DIRIGIDES A ONGD 2017

La Diputació de València convoca subvencions per a projectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament dirigides a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD).

 

Termini de sol.licitud fins al 13 d'octubre.

Pot consultar-se el text complet de la convocatòria en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

 

Per a sol.licitar la subvenció (accés Oficina Virtual). Si la teletramitació li dóna error pot presentar la sol·licitud en paper i la documentació guardada en un CDROM, de manera presencial, per Registre General d'Entrada en Carrer Serrans, 2.

Imatge tornar enrere