Altres servicis

BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Ajudes i subvencions
Plecs
Licitacions
   
   
   

Tauler d'actualitat

S'amplia el termini de justificació fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 16 de novembre de 2017 (veure anunci)

Convocatòria del Programa de Gestió Forestal Sostenible 2017. Té com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització d'accions en matèria de gestió forestal sostenible per a l'exercici 2017.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre d'enguany.

Podran sol·licitar estes subvencions els clubs, entitats esportives i federacions de la província de València, que reunisquen els requisits establits en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València.

 

Termini de sol·licitud del 5 al 31 de juliol de 2017.

 

S'amplia el termini de justificació d'estes subvencions fins al fins al 31 de desembre d'enguany.

La Diputació de València convoca estes ajudes als ajuntaments, entitats locals menors, les mancomunitats i els organismes autònoms de la província de València.

 

Més informació: www.dival.es/juventud

 

Termini de sol·licitud fins a l'1 d'agost de 2017.

 

S'amplia el termini de justificació d'estes ajudes fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 15 de novembre de 2017 (veure anunci)

Podran sol·licitar estes subvencions els clubs, entitats esportives i clubs d'elit de la província de València, legalment constituïts, sent imprescindible que estiguen inscrits en el

Registre de Clubs, Federacions i la resta d'entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

 

Termini de sol·licitud del 5 al 31 de juliol de 2017.

 

S'amplia el termini de justificació de les subvencions fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 15 de novembre de 2017 (veure anunci)

informacion de contacto