Altres servicis

BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Ajudes i subvencions
Plecs
Licitacions
   
   
   

Tauler d'actualitat

Dirigit als municipis de la província de València amb població inferior a 20.000 habitants. 

BOP dimecres 12 de febrer de 2020 (vore anunci)

Dirigit als municipis per al desenvolupament, la promoció i la prevenció de la salut en les poblacions de la província de València, i especialment entre els grups d'edat més joves, d'acord amb la legislació vigent.

BOP de dimecres 12 de febrer de 2020 (vore anunci)

El BOP núm. 31, de 14 de febrer de 2020, publica el decret mitjançant el qual s’aprova la justificació de les subvencions Retrobem la nostra Música 2019, destinades a agrupacions musicals.

El BOP núm. 31, de 14 de febrer de 2020, publica el decret mitjançant el qual s’aprova la justificació de les subvencions concedides a Entitats Musicals: Projectes Generals de Música Antiga, d’Orquestra, de cambra i de Piano 2019.

El termini per a presentar les sol·licituds serà des del dia 18 de febrer fins al 5 de març de 2020.

informacion de contacto