Firma Digital

Firma digital

Diputació en Directe és un dels Punts de Registre d'Usuaris (PRU) de l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana) que a través d'un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana ha assumit la funció de col·laborar en l'emissió de certificats digitals dins del projecte e-firma GV.

Amb la col·laboració en el projecte e-firma GV, Diputació en Directe atén junt amb el SGIO el compromís de modernizació i millora dels processos d'atenció al ciutadà i als ajuntaments i facilita amb este nou procedimient la realizació de tràmits administratius de manera àgil i còmoda.

Amb un certificat digital, l'usuari tindrà accés a les aplicacions i servicis telemàtics de la Generalitat Valenciana, l'Administració local i l'Administració General de l'Estat i podran ser utilizats, al seu torn, per a:

- Firma digital en un sistema de correu electrònic.

- Permet autentificar la identitat de l'emisor del missatge i la integritat del contingut.

- Identificació d'usuaris en servicis telemàtics. Limita i normalitza l'accés a la informació continguda en aplicacions per mitjà de la validació prèvia de la identificació de la persona que sol·licita l'accés.

  
On

Els ciutadans que vulguen sol·licitar un certificat digital de l'ACCV hauran d'acudir a un dels PRU, entre els quals es troba la nostra unitat, i sol·licitar presencialment l'emissió del certificat.
Requisits : El sol·licitant haurà de presentar el DNI, NIE o pasaport espanyol en vigor (original i fotocòpia) i sol·licitar:

El certificat en suport programari:

  • El certificat s'oferix en suport disquet de manera gratuïta.

El certificat en suport segur:

  • El certificat s'oferix en targeta criptogràfica.
  • El sol·licitant ha d'omplir l'imprés (model 046) i efectuar el pagament de la taxa acordada per la prestació del servici de firma electrònica.

     

Finalment, es fa entrega al sol·licitant del contracte de certificació que ha de firmar i de la còpia corresponent que conté el PIN del certificat.

El procés d'emisisó del certificat digital va dirigit a qualsevol ciutadà que vulga obtindre i fer ús de la seua firma electrònica expedida per l'ACCV. En cas de tindre algun dubte sobre el procedimient de sol·licitud o e si voleu obtindre més informació, podeu contactar a través d'esta web.

Llegiu més sobre l'Autoritat del Certificat d'Identificació.


C/ Serrans, 2 - 46003 València - Tel. 902 460 202
diputaciodirecte@dival.es

Imatge tornar enrere