Subvencions d`actuacions encaminades a la lluita contra la sequera en els municipis de la província de València per als exercicis 2018- 2019

Podran ser beneficiaris de la present subvenció, els Municipis, les Agrupacions i Mancomunitats de Municipis, i les entitats d'àmbit territorial inferior al Municipi de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 20 de juliol fins al 17 d'agost.

Ajudes per a Inversions Financerament Sostenibles (IFS) 2018

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València. Queden excloses les mancomunitats de municipis.

 

Subvencions a ONGD per a la realització de projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament 2018

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.

Subvencions a ONGD per a la realització de projectes de cooperació internacional al desenvolupament 2018

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.

Ampliació de termini: I EDICIÓ PREMIS GO!: Premis d'Investigació i Societat Civil en Govern Obert

Ampliació de termini presentació sol·licituts: 

Decret ampliació termini ací

Ajudes econòmiques de Gestió Forestal Sostenible 2018

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments de la província de València, que tinguen l'obligació d'aprovar i desenrotllar els Plans Locals de Prevenció d'Incendis Forestals.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 11 de juny fins al 6 de juliol de 2018.

Imatge tornar enrere