Modificació de la resolució Retrobem 2019

S'ha publicat la modificació de la resolució de la convocatòria de subvencions de la Diputació de València amb destinació a Retrobem la nostra Música 2019, per duplicitat en la concessió de subvencions.

Ampliació dels terminis i revisió de les bases de la convocatòria del Pla d'Instal·lacions Esportives 2018

Ampliació dels terminis d'execució de les obres fins al 31/08/2020 i de la justificació de la subvenció fins al 15/09/2020

Ampliació de terminis per a les ajudes del Pla de Trinquets de 2018

Aprovació de bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions Financerament Sostenibles (IFS) del Pla de Trinquets de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020

Imatge tornar enrere