Concessió d'ajudes econòmiques de Gestió Forestal Sostenible 2018

BOP 11 de gener de 2019 (accés a la resolució)

BOP 18 de gener de 2019 (correcció d'errades)

Oferta Pública d'Ocupació any 2018

BOP 31 de desembre de 2018 (veure anunci)

Resolució de subvencions per al compliment del principi d'igualtat entre dones i hòmens el 2018

Podran sol·licitar aquestes activitats tots els ajuntaments de fins a 30.000 habitants de la província de València.

BOP de 4 de gener del 2019: resolució

Resolució de subvencions a les entitats sense ànim de lucre que fomenten la igualtat entre dones i hòmens contra la violència de gènere 2018

Estes ajudes estan dirigides a les entitats sense ànim de lucre (fundacions, federacions o agrupacions), l'ACTIVITAT PRINCIPAL DE LES QUALS consistisca en desenvolupar activitats a favor de la igualtat entre dones i hòmens.

BOP de 4 de gener del 2019 (accés a la resolució)

Resolució subvencions destinades a activitats de programes municipals de joventut 2018

Subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats i organismes autònoms locals de la província de València.

BOP 04 de gener de 2019 (accés a la resolució)

Resolució subvencions a clubs d`elit de la província de València 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs d`elit de la província de València, legalment constituïts, sent imprescindible que estiguen inscrits en el Registre de Clubs de la Comunitat Valenciana.

BOP 04 de gener de 2019 (accés a la resolució)

Ampliació del termini de les subvencions en matèria de ''Smart Cities''

Ampliació del termini d’execució i de justificació de la convocatòria de Smart cities fins al 15 de març de 2019.
BOP dimecres 26 de desembre de 2018 (veure anunci)

Convocatòria oposicó lliure per a la provisió d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de Arxiu Gràfic, subgrup A2

BOP dimecres 20 de desembre de 2018 (veure anunci)

Pendent de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Bolein Oficial del Estado.

Ajudes per a prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius 2018

Correcció d'error en l'acord resolutori de concessió d'ajudes destinades a la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius

BOP dilluns 17 de desembre de 2018 (veure anunci)

Convocatòria del 43 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València 2019

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 2 de gener de 2019. 

Imatge tornar enrere