Tres beques de pràctiques per a la formació de personal tècnic en arxius

Aprovat el llistat provisional de persones admeses per a la concessió de tres beques.

Ampliació del termini de les subvencions en matèria de ''Smart Cities''

Ampliació del termini d’execució i de justificació de la convocatòria de Smart cities fins al 15 de març de 2019.
BOP dimecres 26 de desembre de 2018 (veure anunci)

Convocatòria oposicó lliure per a la provisió d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de Arxiu Gràfic, subgrup A2

BOP dimecres 20 de desembre de 2018 (veure anunci)

Pendent de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Bolein Oficial del Estado.

Modificació convocatòria subvencions Assistència Tècnica en municipis de fins a 5.000 habitants, altres entitats locals i consorcis 2018

Accés a la modificació ací

Terminis de pagament de la subvenció fins al 7 de gener de 2019

Termini de justificació fins al 31 de març de 2019

Ajudes per a prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius 2018

Correcció d'error en l'acord resolutori de concessió d'ajudes destinades a la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius

BOP dilluns 17 de desembre de 2018 (veure anunci)

Convocatòria del 43 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València 2019

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 2 de gener de 2019. 

Ajudes a ajuntaments menors de 5.000 habitants per a inversions financeres sostenibles del pla d'instal·lacions esportives 2018

Les bases i el decret d'aprovació de subvencions IFS al pla d'instal·lacions esportives (PID) 2018 publicades en la BDNS

Termini de presentació de sol·licituds del 15 de desembre de 2018 fins al 3 de gener de 2019.

Imatge tornar enrere