BEQUES DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER AL GABINET DE PRESIDÈNCIA EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL. EXERCICI 2016-2017

La Presidència de la Diputació de València establix un programa de pràctiques formatives dirigides a jóvens llicenciats en les branques de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat.

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ FINAL

LLISTAT PROVISIONAL  / LLISTAT DEFINITIU

AJUDES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

La Diputació de València convoca les Ajudes Contra la Pobresa Energètica per als ajuntaments de la província de València.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 18 de juliol de 2016.

BASES ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN ORGANIZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE ARXIUS MUNICIPALS

La Diputació de València en colaboració  amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, oferix als Ajuntaments de municipis de la provìncia de menys de 10.000 habitants, que no conten en arxiver, l'asistència tècnica per a l'organizació i descripció de arxius municipals.

BASES / ORDE D'ACTUACIONS

PLA D'ENJARDINAMENT 2016

La Diputació de València convoca estes ajudes per al manteniment de les zones enjardinades de la província de València.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 11 de juny de 2016.

BORSA DE TREBALL DE 6 METGES DEL TREBALL

 

La Diputació de València publica les bases per a la creació d'una borsa de treball de 6 Metges del Treball. Les titulacions requerides són:

  • Metge Especialista en Medicina del Treball.
  • Metge d'Empresa.

 

BASES

AJUDES ASSOCIACIONS JUVENILS 2016

La Diputació de València convoca les Ajudes a Associacions Juvenils de la Província de València per al 2016.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 26 de març de 2016.

Termini de justificació de les ajudes fins el 30 de setembre de 2016.

AJUDES CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES 2016

La Diputació de València convoca les Ajudes a Clubs i Entitats Esportives de la Província de València per al 2016.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 26 de març de 2016.

Termini de justificació fins el 30 de setembre de 2016.

BASES CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA (fins a 100.000 hab.) PER A LA PROMOCIÓ DEL SECTOR AUDIOVISUAL 2016

La Diputació de València, a través del Servici d'Assistència i Recursos Culturals (SARC), regula la concessió d'ajudes als municipis de la província de València de fins a 100.000 habitants per a la promoció i difusió del sector audiovisual 2016.

 

RESOLUCIÓ

SUBVENCIONS A PROJECTES I ACTIVITATS DE SENSIBILIZACIÓ SOCIAL I/O EDUCACIÓ AL DESENROTLLAMENT EN LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

La Diputació de València convoca les ajudes per a la realització de projectes de sensibilizació social i/o educació per al desentrollament (EpD), en el àmbit de la província de València, dirigides a Organizacions No Gubernamentals.

BASES / DOCUMENTACIÓ

Termini de presentació fins el 7 de novembre de 2017.

BORSA DE TREBALL DE 10 ARQUITECTES TÈCNICS/QUES

La Diputació de València obri la convocatòria per a la formació d'una borsa de treball per a 10 Arquitectes Técnics/ques.

BASES

LLISTAT PROVISIONAL / LISTADO DEFINITIVO

 

Publicat barem de les proves (veure fitxer adjunt).

Imatge tornar enrere