BASES CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA (fins a 100.000 hab.) PER A LA PROMOCIÓ DEL SECTOR AUDIOVISUAL 2016

La Diputació de València, a través del Servici d'Assistència i Recursos Culturals (SARC), regula la concessió d'ajudes als municipis de la província de València de fins a 100.000 habitants per a la promoció i difusió del sector audiovisual 2016.

 

RESOLUCIÓ

BASES CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, PER A ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de València pretén ajudar a aquelles entitats que promouen activitats de suport, foment o difusió de la cultura, la llengua i el patrimoni valencià.

 

BASES

 

Termini de sol·licitud pendent de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria.

BEQUES DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER AL GABINET DE PRESIDÈNCIA EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL. EXERCICI 2016-2017

La Presidència de la Diputació de València establix un programa de pràctiques formatives dirigides a jóvens llicenciats en les branques de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat.

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ FINAL

LLISTAT PROVISIONAL  / LLISTAT DEFINITIU

BASES PARTICIPACIÓ EN CAMPANYA PER A REPRESENTAR L'OBRA TEATRAL “EL GEPERUT DE NOTRE DAME”

La Diputació de València té previst la representació teatral “El Geperut de Notre Dame” en diversos municipis de la província. Per a això, s'obri un termini perquè els municipis interessats presenten sol·licitud.

 

BASES / RESOLUCIÓ

 

Termini de presentació fins al 22 de juny de 2016.

BASES I CONVOCATÒRIA PER A RESPONSABLE D'OPERACIONS DE BRIGADES FORESTALS

La present convocatòria té per objecte la cobertura d'un lloc de treball de Responsable d'Operacions de Brigades Forestals per a l'empresa IMPULS ECONÒMIC LOCAL, S.A., entitat pública dependent de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

 

El termini de sol·licitud és fins al 6 de juny de 2016.

 

Més informació: http://www.imelsa.es/web/ciudadanos/ofertas-de-empleo

BASES CONTRACTACIÓ D'UN/A COORDINADOR/A ARTÍSTIC/A DE TEATRES DE LA DIPUTACIÓ

La Diputació de València publica les bases per a la contractació d'un coordinador/a artístic/a de Teatres de la Diputació.

 

BASES

 

Termini de sol·licitud fins al 9 de juny de 2016.

 

Publicat el 08-07-2016 resultat de la baremanción en els taulers d'anuncis. Descarregue-ho ací

CAMPANYA CONTRA L'AEDES ALBOPICTUS (MOSQUIT TIGRE)

La Diputació Provincial de València, convoca les subvencions destinades a la realització, per part dels ajuntaments de la província de València, d'una campanya contra l'Aedes Albopictus (mosquit tigre).

 

BASES / RESOLUCIÓ

 

Termini de presentació fins el 20 de juny de 2016.

PROGRAMA DE PARATGES NATURALS MUNICIPALS 2016

La Diputació de València publica les bases d'estes ajudes destinades a fomentar la conservació i el gaudi dels Paratges Naturals Municipals.

 

BASES / RESOLUCIÓ

BORSA DE TREBALL DE 6 METGES DEL TREBALL

 

La Diputació de València publica les bases per a la creació d'una borsa de treball de 6 Metges del Treball. Les titulacions requerides són:

  • Metge Especialista en Medicina del Treball.
  • Metge d'Empresa.

 

BASES

BORSA DE TREBALL 12 ANALISTES

La Diputació de València publica les bases d'una borsa de treball per a 12 analistes. Els estudis requerits són:

  • Llicenciat o Enginyer en Informàtica.
  • Grau en Enginyeria informàtica mes títol de màster universitari en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.

 

BASES / LLISTAT PROVISIONAL

Imatge tornar enrere