CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A RESPONSABLE DE PROJECTES ESTRATÈGICS DE DESENROTLLAMENT LOCAL

La present convocatòria té com a objecte la corbertura d'un lloc de treball de Responsable de Projectes estratègics de desenrotllament Local per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., entitat pública dependent de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds s'estendrà des del divendres 5 d'agost fins a les 24 hores del dimecres 7 de setembre de 2016.
 

BASES PARTICIPACIÓ EN CAMPANYA PER A REPRESENTAR L'OBRA TEATRAL “EL GEPERUT DE NOTRE DAME”

La Diputació de València té previst la representació teatral “El Geperut de Notre Dame” en diversos municipis de la província. Per a això, s'obri un termini perquè els municipis interessats presenten sol·licitud.

 

BASES / RESOLUCIÓ

 

Termini de presentació fins al 22 de juny de 2016.

SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ D'INSTRUMENTS MUSICALS

La Diputació de València dirigeix aquestes ajudes a les entitats musicals de la província de València.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de presentació fins el 10 de juny de 2016.

Més informació: www.dival.es/cultura 

CAMPANYA CONTRA L'AEDES ALBOPICTUS (MOSQUIT TIGRE)

La Diputació Provincial de València, convoca les subvencions destinades a la realització, per part dels ajuntaments de la província de València, d'una campanya contra l'Aedes Albopictus (mosquit tigre).

 

BASES / RESOLUCIÓ

 

Termini de presentació fins el 20 de juny de 2016.

AÇÓ ÉS LA DIPU

Programa dirigit a les dones i persones majors de 65 anys, en el qual realitzaran una visita guiada pel patrimoni més emblemàtic de la Diputació de València.

 

BASES

 

Termini de sol·licitud fins al 17 d'agost de 2016.

CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA DE VALÈNCIA

La Diputació de València publica les bases del 41 CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA 2017.

 

BASES

 

Termini de sol·licitud pendent de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria.

SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS 2016

La Diputació de València regula la concessió d'ajudes als municipis y entitats locals menors de fins a 100.000 habitants de la província de València per a la realització d'activiats culturals durant el 2016.

BASES

Termini de sol.licitud fins el 5 d'abril de 2016.

RESOLUCIÓ

PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES Y SERVICIS MUNICIPALS (PPOS) 2016

La Diputació de València aprova les bases del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Servicis (PPOS) per al any 2016.

BASES / RESOLUCIÓ

El termini de sol.licitud es fins el 10 de juny de 2016.

SUBVENCIONS A ACTIVITATS D'ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR DE LES PERSONES MAJORS I DONES 2016

La Diputació de València convoca les SUBVENCIONS A ACTIVITATS D'ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR DE LS PERSONES MAJORS I DONES, per a ajuntaments de la província de València, inferiors a 5.000 habitants per al 2016.

BASES

Termini de sol.licitud fins el 15 de juny de 2016.

CONCESIÓ D'ACTIVITATS (primera part) / CONCESIÓ D'ACTIVITATS (part segona)

Justificació fins el 20 de decembre de 2016.

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ I MILLORA DE INFRAESTRUCTURES I INVERSIONS TURÍSTIQUES

La Diputació de València publica les bases de estes ajudes per a la província de València.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de presentació fins el 16 d'abril de 2016.

Imatge tornar enrere