BEQUES DE PRÀCTIQUES PER A FORMACIÓ DE PERSONAL TÈCNIC EN ARXIUS PER A L’ARXIU GENERAL I FOTOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2016

La Diputació de València convoca quatre beques de pràctiques per a formació de personal tècnic en arxius a desenrotllar en l’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de novembre de 2015

Per a consultar les bases polse ací

INSTÀNCIA

LLISTA PROVISIONAL EN VALORACIÓ FINAL

ADJUDICACIÓ

SELECCIÓ RESPONSABLE DE CREACIÓ I INTERPRETACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

Es necessitala incorporació d'una persona que assumirà la responsabilitat de gestionar la creació d'espais i interpretació de recursos turístics d'Imelsa.

Remetre C:V: a: cit1049@imelsa.es

Data màxima d'entrega: 2 de novembre del 2015, a les 15:00 hores.

Mes informació y bases

SELECCIÓ RESPONSABLE DE BRIGADES FORESTALS A IMELSA

Es necessita incorporar una persona la missió fonamental de la qual serà la derecció i coordinació de les Brigades Forestals, a fi de garantir els serveis assignats pel director de l'Àrea de Sostenibilitat del Medi Rural, seguint els plans de treball establits.

Remetre C.V. a bf1048@imelsa.es

Data màxima d'entrega: 2 de nobembre del 2015, a les 15:00 hores.

Mes informació i bases

BEQUES DE FORMACIÓ PER A POSTGRAUS I TÈCNICS EN GRAUS FORMATIUS DE CICLE SUPERIOR

L'objecte de la present convocatòria és adjudicar, prèvia selecció, joves que reunisquen els requisits que s'indiquen en aquestes bases, les beques de pràctiques formatives que s'hi detallen.
 
El termini de presentació de sol·licituds és del 22 d'octubre al 10 de novembre de 2015.
 

CONVOCATORIA SELECCIÓ DE RESPONSABLE DE RRHH A IMELSA

IMELSA precisa la incorporació d'una persona la qual assumirà la direcció de l'àrea de Recursos Humans. 

Les seues funcions y requisits es detallen al fitxer adjunt.

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 19 d'octubre de 2015, a las 15:00 h.

Remetre currículum vitae: rh1046@imelsa.es 

AJUDES A LA REALITZACIÓ D'INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2015 (IFS)

 L'objecte de la següent convocatòria és regular la concessió d'ajudes econòmiques amb destinació a la realització d'inversions financerament sostenibles dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Província de València, en immobles de titularitat municipal.

Termini de sol·licitud fins al 21 de setembre de 2015.

BASES

 

MODIFICACIÓ / AMPLIACIÓ TERMINI

III CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÓMIQUES ALS MUNICIPIS COSTANERS QUE OBTINGUEN PER PRIMERA VEGADA O CONSERVEN LES CERTIFICACIONS "Q" DE QUALITAT TURÍSTICA I/O BANDERA BLAVA DURANT 2015

Podran accedir a aquestes ajudes tots els ajuntaments dels municipis de la província de València que compten en el seu terme municipal amb alguna platja que haja obtingut o mantingut algunes "Q" de Qualitat Turística i/o Banderes Blaves.
 
 
El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 14 se setembre de 2015.

PROGRAMA PARATGES NATURALS MUNICIPALS

Programa destinat al foment de la conservació i el gaudi dels paratges municipals.

BASES

PROGRAMA HORTS SOCIALS MUNICIPALS 2015

L'objecte del programa és la preparació dels terrenys per al seu ús com a hort social, consistint, principalment, en la realització d'actuacions d'inversió, tanca, construcció d'infraestructures, etc. La posterior gestió dels dits horts correspondrà als ajuntaments corresponents.

El termini de presentació és fins al 23 de juliol de 2015.

BASES

PLA D'OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES 2015

La Diputació de València convoca un programa d'ajudes per al foment de l'ocupació dirigit a les entitats locals i els seus organismes autònoms dependents.

BASES

Contacte: Tf: 963000555 / 963000556 / 963000557

mail: inversiones\@imelsa.es

Imatge tornar enrere