PREMIS “ALFONS EL MAGNÀNIM 2013”

 -Entrega de Premis: Dimarts, 12 de Novembre de 2013 a les 19:30h en el Saló Alfons el Magnànim.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A AJUDES ECONÒMIQUES ALS DESHOSPITALITZATS DELS ESTABLIMENTS PSIQUIÀTRICS PROVINCIALS I IMPORT DELS GASTOS PERSONALS 2014


El termini de presentació de sol·licituds, corresponents a l’exercici 2014, serà de 15 dies a comptar del següent al de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província (BOP NÚM. 260, 1/11/2013).

Imatge tornar enrere