PROCEDIMENT OBERT PER A L’ARRENDAMENT DE LA PLAÇA DE BOUS DE VALÈNCIA PER AL CIRC DE NADAL 2013-2014 (TRÀMIT D’URGÈNCIA)

Per a l’obtenció d’informació i documentació hauran de dirigir-se al Servici de Contractació i Subministraments. Plaça de Manises, 3, baix.

CONVOCATÒRIA BOSSES D’ESTUDIS PER ALS SEUS EMPLEATS PÚBLICS 2013/2014

El termini de presentació de sol·licituds serà de l al 30 de novembre 2013.
El model específic de sol·licitud pot ser descarregat de la web de la Diputació (http://www.dival.es/va/servicio-personal/content/ayuda-de-estudios) entrant en la pestanya documentació i en impresos, o arreplegar-lo en el Registre General de la Diputació o en l’oficina d’atenció a l’usuari (Gestió de Personal).

PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS MUNICIPALS

S’amplia el termini de presentació de justificants fins al 15 de desembre de 2013.

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PROMOGUTS PER MANCOMUNITATS, ASSOCIACIONS I FUNDACIONS EN MATÈRIA DE SALUT MENTAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2013

-RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (BOP Nº232, 30-09-2013).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar del següent a la publicació d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província.
 

- Bases i BOP, punxeu ací

-Instància (Vore arxiu adjunt)

PROCEDIMENT OBERT CONTRACTACIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS PER A LES SOCIETATS MUSICALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA. ANUALITAT 2013.

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
-Servici de Contractació i Subministraments. Plaça de Manises, 3, baix. 46003 València.
Pàgina Web: https://www.contratacion.gva.es
El termini de presentació finalitza a les 13 hores del dia 23 d'octubre de 2013.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER L’OBTENCIÓ O MANTENIMENT DE CERTIFICACIONS EN PLATGES

El Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de València, “València, Terra i Mar” convoca les ajudes que s’indiquen d’acord amb les bases publicades en el BOP núm. 194 de 16-VIII-2013.

Imatge tornar enrere