CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS ORIGINALS PER A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Diputació de València anuncia el procediment obert per a la contractació del subministrament de consumibles informàtics originals per a la Diputació de València.

CONVOCATÒRIA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE COORDINACIÓ I DOCÈNCIA D’ACTIVITATS FORMATIVES PER A INTEGRAR EL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2014

L’objecte de la convocatòria és la selecció de propostes de formació destinades als empleats públics locals, sobre temes o matèries que resulten d’interés i actualitat per a ser incloses en el Pla Agrupat de Formació Contínua per al 2014.
Les propostes es podran presenten a partir de l’endemà de la publicació en el BOP, finalitzant el termini el 13 de setembre de 2013.

PROCEDIMENT OBERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE BUGADERIA EN L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC DE BÉTERA

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria per procediment obert per a la contractació del servici de "BUGADERIA EN L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC PROVINCIAL PARE JOFRÉ DE BÉTERA"

PROCEDIMENT OBERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVICI D’AMBULÀNCIES I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria per procediment obert per a la conclusió d’un acord marc per a la prestació del servici d’ambulàncies i assistència sanitària.

CONVOCATÒRIA I BASES D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS MUNICIPIS EN PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA 2013

Per als ajuntaments de la província de València que disposen de personal tècnic de normalització lingüística o d’Oficina de Promoció de Valencià (model d’instància 1) i els que no disposen de personal tècnic de normalització lingüística o d’Oficina de Promoció de Valencià (model d’instància 2).

Les entitats beneficiàries rebran:

-Material de promoció de l’ús del valencià, en campanyes per sectors.

-Programes informàtics d’ajuda a la traducció i correcció de textos en valencià.

-Cursos de capacitació lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 31 de maig de 2013 (inclusivament).

Accedisca ací al BOP amb les bases i les instàncies.

BASES PROGRAMA “LA DIPU ET BECA” 2013

 Publicades en el BOP núm. 94 del 23-IV-2013 les bases per a la concessió de beques de formació en el marc del programa de pràctiques formatives de la Diputació de València “La Dipu Et Beca”.

Els beneficiaris són els municipis i entitats locals menors de la província de València, que disposen de 10 dies naturals per a adherir-se al pla.

Com a destinataris, els estudiants majors de 18 anys de la província de València que cursen algun dels estudis oficials indicats en les bases i la sol·licitud de les quals presentaran no més tard del 24 de maig de 2013 en l’ajuntament on vullguen realitzar la pràctica.

Imatge tornar enrere