BASES DEL XXXVIII CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA

La Diputació de València anuncia el XXXVIII Certamen Provincial de Bandes de Música, dirigit a les Bandes de Música dependents de les Societats Musicals Federades de la província de València.
El termini d’inscripció serà fins el 7 de febrer de 2014.

 
Obres obligades:

CALENDARI FISCAL 2014

Els períodes de pagament en voluntària dels tributs de caràcter periòdic,
que les Entitats Locals deleguen en esta Diputació, durant
l’any 2014 seran:
– 1er. període: de l’1 de març al 30 d’abril, ambdós inclosos.
– 2do. període: de l’1 de juny al 31 de juliol, ambdós inclosos.
– 3er. període: del 15 de juliol al 30 de setembre, ambdós inclosos.
 

PROGRAMA LA DIPU T’EUROBECA

 

40 beques


D’una duració de 5 mesos


Amb un import de 1.500 euros al mes


Per a postgraduats de fins a 30 anys

 

BASES EN BOP NÚM 304, 23/12/2013

PLANS PROVINCIALS DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVICIS MUNICIPALS 2014-2015

La Diputació de València en la seua sessió de Ple del 19 de novembre de 2013 va aprovar les noves directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i servicis municipals per al bienni 2014-2015.
NOVES DIRECTRIUS (BOP núm. 294, 11-XII-2013).

Imatge tornar enrere