Subvencions per al finançament els programes juvenils en 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions juvenils de la província de València i els consells locals de Joventut que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions per al compliment del principi d`igualtat entre dones i homes en 2018

Podran sol·licitar aquestes activitats tots els ajuntaments de fins a 30.000 habitants de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions per a la realització d`esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals l`any 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs, entitats esportives i federacions de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions a clubs d`elit de la província de València 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs d`elit de la província de València, legalment constituïts, sent imprescindible que estiguen inscrits en el Registre de Clubs de la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions destinades a activitats de programes municipals de joventut 2018

Subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats i organismes autònoms locals de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 13 d'abril fins al 7 de maig de 2018.

Activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona 2018

Podran sol·licitar les activitats tots els ajuntaments de municipis de la província de València, excepte València capital.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional des del 13 d'abril fins al 7 de maig de 2018.

Campanyes de Salut Pública 2018

Estes ajudes estàn destinades als ajuntaments de municipis de la província i entitats locals menors amb població no superior a deu mil habitants.

Termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional des del 13 d'abril fins al 7 de maig de 2018.

Benestar Social: Ajudes a associacions, entitats i mancomunitats 2018

Podran acollir-se a estes subvencions les mancomunitats de municipis, associacions, fundacions i federacions d'acció social sense ànim de lucre, amb domicili i àmbit d'actuació a la província de València.

Termini de presentació de sol·licituds fins el 30/04/2018.

Ajudes per al sosteniment dels serveis socials generals 2018

Podran accedir a les subvencions per al finançament dels programes de Servicis Socials Generals en 2018, els municipis menors de 10.000 habitants de la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 3 de maig de 2018.

Subvencions a entitats culturals 2018

Aquestes ajudes estàn dirigides a totes aquelles associacions de caràcter bàsicament cultural, que manquen d`ànim de lucre, dotades de personalitat jurídica i capacitat d`obrar, i domicili social en la província de València.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Imatge tornar enrere