Resultats Esperats

El principal resultat esperat serà la implantació d'un nou sistema de tractament de residus capaç de transformar els vidres dels televisors i les pantalles d'ordinador, aprofitant-ne la composició especial, en nous materials de la construcció. 

Amb la implantació d'este nou projecte també s'obtindran els resultats següents:

  • Millorar el funcionament dels ecoparcs i punts nets.
  • Implantar una planta pilot innovadora en tota Europa per al tractament de televisors i pantalles d'ordinador fora d'ús amb capacitat per a 15.000 televisores i pantalles al mes.
  • Elaborar materials de construcció a partir de residus elèctrics i electrònics a escala semi-industrial.
  • Atraure a la Comunitat Valenciana fons europeus per a la implantació de projectes de caràcter ambiental que milloren al seu torn la competitivitat de les nostres empreses.
  • Desenvolupar una campanya municipal de promoció de l'ús de l'ecoparc.
  • Minimitzar les males pràctiques en la gestió de residus, com l'abandó de residus i la proliferació d'abocadors incontrolats..
  • Potenciar la conscienciació ciutadana per al reciclatge de residus en els nostres municipis.

 

 


 

 

 

Imatge tornar enrere