"En la lluita actual, veig del costat feixista les forces obsoletes, i de l'altre costat el poble els immensos recursos creadors del qual donaran a Espanya un impuls que sorprendrà al món”.  

Aidez a l´Espagne (Ajudeu a Espanya), Joan Miró, 1937. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

 

 

La Delegació de Memòria Històrica naix al setembre del 2015 amb una doble finalitat:

 

-  Fer efectius a la província de València, dins dels límits competencials de la Diputació, els principis de veritat, justícia i reparació reconeguts pel dret internacional vinculat als drets humans.

 

-  Afavorir el compliment de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor d’aquells que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, comunament coneguda com la Llei de Memòria Històrica.

Per a la Diputació de València és molt important recordar no sols què va passar i com va passar, sinó també traure de l’oblit tots els ciutadans i les ciutadanes que es van oposar activament a aquell règim dictatorial i que, moltes vegades, en van patir la repressió. El nostre treball no busca per tant limitar-se a actuacions de condemna al franquisme, sinó que, a més, tracta de posar en valor i recuperar la Memòria, amb majúscules, d’aquests ciutadans i ciutadanes. Intentem que les nostres accions destinades a obtindre el compliment dels principis de veritat, justícia i reparació estiguen acompanyades sempre de la dignificació de les víctimes i dels seus familiars, i que aquests senten sempre al seu costat les institucions públiques, en el nostre cas, la Diputació de València.

Els pressuposts destinats per la Diputació a aquesta àrea des de la seua creació han sigut:

  • 2016: 356.000 euros
  • 2017: 696.000 euros
  • 2018: 626.000 euros

Així doncs, amb aquesta doble perspectiva i amb les seues disponibilitats pressupostàries i els seus recursos humans, la Delegació de Memòria Històrica posa en marxa una sèrie de programes i actuacions, combinant actuacions puntuals amb unes altres de més recorregut temporal. 

 

Si vols més informació sobre memòria històrica consulta la nostra web: memoriahistorica.dival.es