_________________________________________________________________________________________________________

NIVELL INICIAL I ELEMENTAL

_________________________________________________________________________________________________________

Convé practicar

Conté exercicis i pràctiques de comprensió escrita, expressió escrita, corregir, buscar l'error, relacionar, completar i repassar.

Material per a aprendre valencia: nivell inicial i elemental

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Dictats de frases en valencià

32 dictats de 6 o 7 frases cada un. Servixen per a practicar la comprensió oral i l'expressió escrita.

Dictats

_________________________________________________________________________________________________________

NIVELL INICIAL, ELEMENTAL, MITJÀ I SUPERIOR

_________________________________________________________________________________________________________

T'ajudem a millorar l'expressió escrita

Conté dotze pràctiques de lectura i correcció per a fixar l'ortografia i millorar la comprensió i l'expressió en valencià.
Material per a aprendre valencia: nivell inicial i elemental, i repàs d'altres nivells més avançats.

Exercicis (PDF)
Solucionari
(PDF)

 

Classifica

Estos exercicis pretenen que l'alumnat millore i amplie el vocabulari, exercite la memòria visual, perda la por a l'expressió escrita, reflexione i fixe la morfologia, i s'inicie amb la sintaxi.

Material per a aprendre valencià: nivell inicial i elemental, i repàs d'altres nivells més avançats.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Relaciona

Estos exercicis pretenen que l'alumnat millore l'expressió oral i escrita a partir de vocabulari de situacions comunicatives.

Material per a aprendre valencià: nivell inicial i elemental, i repàs d'altres nivells més avançats.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Cultura i divertiment

Conté 187 preguntes sobre cultura plantejades de manera didàctica i que fan referència a l'àmbit valencià.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Ordenació i construcció de frases o expressions

Conté pràctiques amb diverses frases desordenades que cal ordenar perquè hi tinguen sentit. Ajuden a millorar la comprensió i l'expressió.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

_________________________________________________________________________________________________________

NIVELL ELEMENTAL, MITJÀ I SUPERIOR

_________________________________________________________________________________________________________

Selecciona

Conté recursos molt variats per a practicar el verbs, adquirir un vocabulari ric i precís, fixar l'ortografia i la sintaxi, exercitar la memòria i millorar la comprensió escrita i l'expressió escrita.

Material per a aprendre valencià: nivell elemental, mitjà i repàs d'altres nivells més avançats.
Exercicis
 (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Amplia el vocabulari

Recursos: buscar sinònims, antònims o contraris; exercicis de relacionar; buscar l'error; aprendre a deduir i a induir; exercitar la memòria visual; perdre la por a l'expressió escrita, i completar i seleccionar.
Material per a aprendre valencia: nivell elemental fins al superior (A1-C2). Hi ha un solucionari de consulta.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

_________________________________________________________________________________________________________

LLENGUATGE ADMINISTRATIU

_________________________________________________________________________________________________________

Criteris i estructura dels documents administratius
Este dossier està pensat com a material de consulta a l'hora de redactar documentació administrativa. Conté l'estructura i els criteris de redacció dels documents. Servix de manual de suport del curs en línia Elaboració de documents administratius que programa el Servici de Formació de la Diputació de València.

Dossier (PDF)

 

Criteris d'estil, criteris de redacció

Estos criteris volen servir d'ajuda tant a qui redacta com a qui llig, són convencions i reflexions que no intenten penalitzar sinó ajudar, pretenen ser un referent a l'hora de fer els nostres escrits més comprensibles, més coherents i transmetre una imatge de professionalitat i d'eficàcia.

Criteris d'estil, la redacció de textos (PDF)

 

Criteris d'estil quan redactem

Estes píndoles de criteris d'estil volen donar resposta a preguntes freqüents que l'alumnat dels nostres cursos i personal de l'Administració ens ha fet.

Criteris d'estil quan redactem (PDF)

_________________________________________________________________________________________________________

RECURSOS EN INTERNET

_________________________________________________________________________________________________________

Selecció de recursos per a l'aprenentatge de valencià en internet.

Imatge tornar enrere