Presentació del cartell de les «Plantes aromàtiques»