Actualitat:

Conega la destinació de les localitats distribuïdes, propietat de la Diputació, en la Fira de Falles 2017

Ordre del dia de la Junta de Govern i Ple de 18 d'abril de 2017

Exposició al públic del Programa Provin-cial Sona la Dipu Pop Rock 2017

Anunci d'exposició al públic de l'Ordenanza General de Subvencions de la Diputació de València

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions