19 dades estadistiques

Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de la província: Piràmides de població, Renda per capita, Índex de desocupació, % de superfície forestal, % de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial,

gasto mitjà per ciutadà entre altres:

1. Piràmides de població: població per municipis i sexe; població per províncies i sexe; distribució dels municipis per províncies i grandària dels municipis; variació anual en la població per províncies.

2. Renda per capita: comptes de renda de les llars.

3. Índex de desocupació: actius per grup d'edat i província; actius per sector econòmic i província

4. Percentatges de superfície forestal: distribució de la superfície per ús i província

5. Percentatges de superfície d'explotació agrària i ramadera: número, superfície total i superfície agrícola utilitzada (SAU) de les explotacions; distribució general de la superfície; aprofitament de les terres llaurades; aprofitament de les terres llaurades en secà; aprofitament de les terres llaurades en regadiu.

6. Xifres de turisme provincial: Gasto dels turistes internacionals segons comunitat autònoma de destinació principal; Viatgers i pernoctacions per comunitats autònomes i províncies; Viatgers i pernoctacions per punts turístics; Estada mitjana; Establiments, places, graus d'ocupació i personal empleat; Viatgers i pernoctacions.

7. Gasto mitjà per ciutadà.

Imatge tornar enrere