6.5 Informació mensual remesa al MINHAP en compliment de l' Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat (periodo mitjà de pagament a proveïdors):

Maig 2017 en format reutilitzable

Abril 2017 en format reutilitzable

Març 2017 en format reutilitzable

Febrer 2017 en format reutilitzable

Gener 2017 en format reutilitzable

Primer trimestre 2017

Quart trimestre 2016

Tercer trimestre 2016

Accedisca a l'històric de dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Imatge tornar enrere