La nova Diputació de València és la institució que treballa colze a colze amb els 266 municipis, les    26  mancomunitats i les 3 entitats locals menors, dels quals el 88 per cent són menors de 20.000 habitants.

L’objetiu serà impregnar la gestió diària d’eficàcia, transparència i igualtat.

Açò convertix la Diputació en cooperadora necessària en tots aquells serveis que els ajuntaments no poden cobrir, assisteix tècnicament, jurídicament i econòmicament els ajuntaments perquè puguen prestar els serveis  de qualitat que els nostres pobles demanen.

És un fet que els alcaldes són qui millor coneixen les necesitats del seus pobles; per aquesta raó, la Diputació de València apostarà per fer real l’autonomia dels nostres ajuntaments i deixar que cadascun els  invertisca les subvencions en allò que necessita o que li reclamen els seus veïns, començant així a tractar els nostres pobles i ciutats com el que són: majors d’edat i peça fonamental de la democràcia moderna.

La Nova Diputació ha de ser útil per als municipis i el més important és garantir el servei, evitant duplicitats i fent de la col·laboració amb altres institucions una eina de treball. No hem d’oblidar que la solidaritat, a més d’un principi inspirador, ha de ser real i efectiva per aquells dels nostres municipis més menuts que necessiten a la Diputació de València per a sobreviure.

La sensibilització, en assumptes com la violència de gènere o la promoció de la dona, serà a llarg i a curt termini un pilar fonamental de les polítiques de la institució. Tampoc s’ha de  deixar de costat la innovació, que es convertirá en una eina que facilite i alleugere la gestió administrativa entre els ajuntaments i la Diputació de València  i fomente la millora en el dessenvolupament social i territorial dels nostres pobles i ciutats.